สัญลักษณ์อาเซียน »

เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน : สัญลักษณ์อาเซียน

เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน : สัญลักษณ์อาเซียน

Light ธันวาคม 20, 2012 0

  สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้

Read More »